How to be human (OBSESSION)


When:
26.01.2018 @ 19:30 – 22:00
2018-01-26T19:30:00+01:00
2018-01-26T22:00:00+01:00
Where:
Ljubljana Ziferblat
Vegova 8
1000 Ljubljana

OBSESSION
There’s a beauty in obsession. When you’re obsessed with something, a project, a job, a challenge or perhaps even a person, it’s like the whole world falls away. Life simplifies.

Yet obsession has a very negative connotation. It’s often closely linked to anxiety and mental illness. It suggests an inability to control one’s thoughts and mind…

But can we cultivate a healthy obsession? Can we use obsession for good in our own lives?

At the next How To Be Human we talk obsession. What have you been obsessed about? What was it like? We open up on 26th January at 19:30.

ABOUT HOW TO BE HUMAN
Don’t be put off by the simplicity of the title. By now you’ve probably been alive long enough to realise that being a human is anything but easy. From the crazy myriad of emotions we feel on a daily basis to the huge pressure and expectations that guide our entire lives; being a human is complicated.

Every two weeks we’ll be having a discussion that dives deeply into different aspects of our funny little human existences. This isn’t a workshop or a lecture, but a chance to share your own experience of being a human, and to hear about the way other people are experiencing life.

We’ll be talking everything from death, to love, to embarrassment, to guilt, to anxiety.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 5 cents per minute, non-students are 6 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins
With 1.1. 2018 the prices have changed and are now 1 cent higher per minute.

***

OBSESIJE
Nekaj lepega je v obsesijah. Kadar postaneš obseden z novim projektom, službo, izzivom ali z osebo, te to prevzame do te mere, da vse ostalo okoli tebe postane nepomembno, izgine. Življenje se poenostavi.
Pa vendar imajo obsesije negativno konotacijo. Nemalokrat so povezane z anksioznostjo in duševnimi motnjami, saj predpostavlja nezmožnost kontrole posameznika nad svojimi mislimi, dejanji, …
Pa vendar, ali je možno gojiti obsesijo, ki ni destruktivna? Lahko obsesija delujejo kot nekaj pozitivnega v naših življenjih?
Vse to se bomo pogovarjali na naslednjem srečanju How to be Human. S čim si ti obseden? Naslednjič se srečamo 26. Januarja ob 19:30.

HOW TO BE HUMAN
Naj vas preprost naslov ne zavede!
Zagotovo ste tudi sami že velikokrat spoznali, da je biti človek, vse prej kot enostavno. Vsak dan se soočamo s številnimi čustvi in smo deležni neštetih obremenitev in pričakovanj, ki usmerjajo naša življenja. To dokazuje, da je človeško življenje lahko zelo zapleteno.

Vsaka dva tedna se bomo skozi razpravo poglobili v različne vidike našega nenavadnega človeškega obstoja. To ni delavnica, prav tako tudi ni predavanje, ampak je priložnost za vsakega, ki si želi svoje izkušnje o življenju deliti z drugimi in izvedeti kako oni doživljajo ta svet.

Razpravljali bomo o različnih temah; o smrti, ljubezni, zadregi, občutku krivde, tesnobi…

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 6 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 5 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.
S 1.1.2018 se je cena minute zvišala za 1 cent.