Exhibition opening / Otvoritev razstave: Helena Čuka


26.4.2018, ob 18:00

Helena Čuka is a Hungarian artist, who lives and creates in Dolenjske toplice, Slovenija. Her exhibition is titled “Passion”.

Her drawings and paintings are based on female figures as the central images, which are set in different stages of life. The images are an expression of emotions and different life impacts experienced by the author as well as her figures, through which she explores and expresses her alter ego.

“Her paintings read like a book with rich content of a novel, full of intertwined events, which defines her and at the same time puts her in a spotlight as a gentle, fragile and rebellious authentic young artist. Flashes and registered moments of the artist come to life in her paintings as a set of emotional impressions coming from her internal world, which she lets us take a peek at. The artist is persuasive, original and authentic. Her paintings contain a sense of the present momentum for the motives are drawn from her internal space, which at first seems simple, but is quite vivacious.”
Joze J. Kotar, exhibition Dolenjske toplice 2015

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 5 cents per minute, non-students are 6 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

//

Helena Čuka, madžarska umetnica, ki živi in ustvarja v Dolenjskih Toplicah. Njena razstava ima naslov “Strast”.

Njene risbe in slike temeljijo na ženskih figurah, kot osrednjih likih, katere so postavljene v različna življenjska obdobja. Slike temeljijo na čustvih, vplivih življenja tako na avtorico, kot tudi na njene osrednje like, s katerimi spoznava in upodablja svoj alter ego.

“Njene slike se berejo kot knjiga z bogato vsebino novel prepletenih dogodkov, ki jo zaznamujejo in hkrati osvetlijo kot nežno, krhko in uporniško mlado avtentično umetnico. Prebliski in zapisani trenutki slikarke na slikah zaživijo kot sklop čustvenih trenutkov njenega notranjega sveta, ki nam ga začasno odstira. Slikarka je prepričljiva , izvirna in samosvoja. Njene slike zato nosijo v sebi občutek aktualnosti trenutka, saj motive črpa iz svojega notranjega, na videz enostavnega, vendar pa razburkanega sveta.” Jože J. Kotar, razstava KKC Dolenjske Toplice 2015

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 6 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 5 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.