Science Bites: Season 2


10.4.2018, ob 19:30

ABOUT SCIENCE BITES:
There’s something immensely satisfying about learning something new. And with everything you learn, you add more and more jigsaw pieces to your world.

But when we get to science, people quite often feel overwhelmed. Somewhere between nucear fission, and the power of relativity, people get afraid…

With Science Bites, we hope to change that. We’re a group of postgraduate and doctoral students who hope to share some of what we are learning with you. Our hope is to provide you with little glimpse at the world around us.

We’ll be tackling big subjects, and breaking them down into bite-size, comprehensible and dynamic pieces.

For us, we’re constanly inspired by the feeling of “wow”, and by the end of this evening we want to leave you with plenty of wows and a chance to realise you don’t have to be an Einstein to begin understanding science and the world around us.

The event will be in English.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 5 cents per minute, non-students are 6 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

O SCIENCE BITES

Spoznavanje novih stvari je lahko neverjetno zadovoljivo. In z vsem kar se naučimo, dodamo nov kos k sestavljanki našega osebnega sveta.

Ampak, ko pridemo do znanosti, lahko hitro postanemo preobremenjeni. Nekje med nuklearnim cepljenjem in močjo relativnosti, se ljudje prestrasijo…

Z ekipo Science Bites želimo to spremeniti. Smo skupina podiplomskih in doktorskih študentov z željo deliti svoje znanje z vami. Radi bi vam ponudili manjši vpogled v svet okoli nas.

Vzeli bomo večje teme in jih razbili na manjše razumljive in dinamične kose.

Sami smo vedno navdihnjeni z občutkom “wow”, in do konca tega večera želimo, da tudi vi doživite ta “wow” in s tem priložnost spoznanja, da ni potrebno, da si Einstein zato da razumeš znanost in svet okoli nas.

Pridružite se naslednjemu dogodku izmed mnogih in sicer 27. marca ob 20:00.

Dogodek bo v angleščini.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 6 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 5 cente.

Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.