Klub kreativnega pisanja / Creative writing club


27.3.2018, ob 16:00

Pišeš avtorsko poezijo, prozo ali dramatiko? Si želiš druženja in kreativne debate? Potem je klub kreativnega pisanja kot ustvarjen zate!

V sodelovanju z Ziferblatom ga organizira literarna revija Novi zvon, namenjen pa bo sproščenemu druženju ob prebiranju avtorskega leposlovja. Naša želja je ustvariti krog ljudi, ki bi drug drugemu pomagali ustvarjati s pomočjo nasvetov, spodbude, odprte debate in konstruktivne kritike.

Dobrodošli vsi, ki bi želeli s soustvarjalci deliti svojo literaturo in jo izboljševati.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 6 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 5 cente.

Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.

***

Do you write poetry, prose or drama? Are you up for some socializing and creative debate? Then creative writing club is perfect for you!

In cooperation with Ziferblat Ljubljana, and organised by the literary magazine ‘Novi Zvon’, the main focus is for people to get together in a relaxed environment while reading the literature they wrote.

We want to create a group of people who would share comments, support and constructive criticism, as well as engage in open debate, all with the intention of improving each other’s writing. Everybody who wants to improve and share their texts with fellow club members is kindly invited.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 5 cents per minute, non-students are 6 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.