Nedeljski Filmski Večeri/Sunday Movie Nights: Jakob Hreščak


18.3.2018, ob 20:00

Our 30th session is this on the 18th of March, with the a fantastic editor Jakob Hreščak, who will be showing us the following films (subtitled in English):

Impressions, 2016, 14′

The film explores the relation between time, death and life through a student tracing the steps of his former teacher. The narrative power of archive footage and Plečnik’s letters invokes an image of the past through present day.

Bordered, 2016, 20′

Bordered is me, bordered is you, there is nothing we can do. This is anything but a nursery rhyme, if only you knew. Ciao, I am Leo, nice to meet you!

Anja Ganja 2017, 19′

Anja has to reconsider her love life, because her pothead boyfriend seems more and more plant-like.

See you on March 18 🙂

SUNDAY MOVIE NIGHTS
A brand new season of Ziferblat’s Sunday Movie Nights is back! Welcome to another year of your host, Hanna Szentpeteri, showcasing different AGRFT (The Academy for Theatre, Radio, Film and Television) film directors every other Sunday!

We have found that most AGRFT films see the light of day only once on premiere night and then are stacked away in an archive, rarely to be seen again. As this is a great shame, we are starting regular film nights, which will be happening every other Sunday (except holidays) at 8pm in the comfortable living room of Ziferblat. After each director shows his or her select films, we will have an audience Q and A where you can ask all of your film-related questions.

If you are a current a student at AGRFT and would like to show your films at Ziferblat feel free to contact Hanna Szentpeteri (hszentpeteri@gmail.com) so she can allot you a Sunday slot.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 5 cents per minute, non-students are 6 cents.
Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

***
Na našem 30tem dogodku bo tako v nedeljo 18. marca svoje filme predstavil montažer Jakob Hreščak. Pogovor bo, kot običajno, vodila Hanna Szentepteri. Filmi pa bodo, kot vedno, podnaslovljen v angleščini.

Odtisi, 2016, 14 min

Film raziskuje odnos med časom, smrtjo in življenjem skozi oči študenta, ki raziskuje stopinje svojega nekdanjega profesorja. Pripovedna moč arhiviranih posnetkov in Plečnikova pisma zbudijo podobo preteklosti skozi sedanjost.

Zamejen, 2016, 20 min

Zamejen sem jaz, zamejen si ti, nič nam ni za naresti. Ta rima je vse, samo uspavanka ne, ko bi vsaj vedel. “Čau, sem Leo, lepo te je spoznati.”

Anja Ganja 2017, 19 min

Anja mora razmisliti o svojem ljubezenskem življenju, saj njen zadetkarski fant vedno bolj in bolj postaja podoben rastlini.

Se vidimo 18. marca.

NEDELJSKI FILMSKI VEČERI
Nova sezona Ziferblatih nedeljskih filmskih večerov je nazaj! Kot do sedaj bomo tudi letos bomo vsako drugo nedeljo predstavili novega režiserja/ko iz AGRFT (Akademije za gledališče, radijo, film in televizijo). Spoznali smo namreč, da večina filmov posnetih v okviru študija na AGRFT ugleda projektorsko luč zgolj ob premieri in so potem arhivirani za nedoločen čas. Ker se nam zdi, da je to velika škoda, pričenjamo z rednimi filmskimi večeri vsako drugo nedeljo (razen ob praznikih) ob osmi uri zvečer v udobni Ziferblatovi dnevni sobi. Po končani projekciji pa bo tudi čas za debato občinstva z režiserjem/ko.

Če si trenutno študent/ka AGRFT in bi rad/a prikazal/a svoje filme v Ziferblatu, kontaktiraj Hanno Szentpeteri (hszentpeteri@gmail.com), da rezervira nedeljski termin zate.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 6 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 5 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.