Improve My Everyday Life: How to Cope With Anxiety


8.3.2018, ob 19:00

IMEL je osebni projekt, ki ga bo predstavil Evropski prostovoljec (EVS) Guillaume Fabre in interaktivno govori o psihološkem procesu.

Prvo predavanje v Ziferblatu bo o tesnobi. Preko praktičnih primerov bo razložil, kaj tesnoba je in kdaj se pojavi. Nato pa bo predstavil preprosto orodje, ki ga boste lahko uporabili v vašem vsakdanjem življenju, za boj proti tesnobi – naj bo to pred predstavitvijo ali kadar želite vprašati zaposlene v Ziferblatu, kako uporabljati aparat za kavo 🙂
Za zaključek bo na kratko predstavil tudi različna orodja, saj se med seboj razlikujemo in zato potrebujemo prilagojene rešitve.

Cilj predstavitve je, da ima ob koncu predavanja vsak jasno idejo o tem, kaj tesnoba je, kako se kaže in ima orodje za obvladovanje tesnobe”

Se vidimo 8. marca.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 6 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 5 cente.

Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.

***
IMEL will be presented by Guillaume Fabre, a European Volunteer (EVS) and it is an interactive lecture about the psychologic process.

The first lecture in going about anxiety. Through practical exemples he’ll explain what anxiety really is and when it happens. Afterward, he’ll present an easy tool to use in your everyday life when dealing with anxiety to use it either before a presentation you have or just to ask a staff member in Ziferblat how to use the coffee machine 🙂

To finish the presentation, different tools will be briefly presented, because everyone is different and need a personalized solution.

The goal of this presentation is that at the end of the presentation, everyone has a clear idea about what is anxiety, how it manifests and has a tool to master this anxiety.

See you on March 8.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 5 cents per minute, non-students are 6 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.