Modrosti vzhoda:”Od kje zamisel o Bogu?”/”The idea of God.”


11.1.2018, ob 17:00

OD KJE ZAMISEL O BOGU – Kakšno povezavo ima ta ideja z nami?

Obstaja ogromno teorij o tem, kako smo ljudje razvili zamisel o Bogu. Večina je razvojnih, ki se trudijo obrazložiti nastanek duhovnosti zaradi prednosti, ki jih ta nudi človeški civilizaciji. Vendar pa je človekovo naravno nagnjenje, da razmišlja o svojem obstoju in Absolutu, globljega izvora, kot si predstavljamo. Na seminarju bomo razčlenili psihologijo duhovnosti na njene temeljne lastnosti, sprožilce duhovnega razmišljanja ter psihološke prednosti, ki jih duhovnost prinese človeku in človeštvu. Seminar se bo dotaknil samega temelja, skupnega vsem velikim svetovnim duhovnim potem. Izluščili bomo bistvo vseh duhovnosti in spoznali kako ga lahko uporabimo v svojem življenju.

Na seminarju boste dobili naslednja znanja:
• Osnovno poznavanje psihologije duhovnosti
• Temeljne, skupne značilnosti velikih svetovnih duhovnih poti
• Osnovno poznavanje koncepta Absoluta
• Razumevanje pozitivnih učinkov duhovnosti na človeško duševnost

Dogodek bo v slovenščini.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 6 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 5 cente.

Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.

S 1.1.2018 se je cena minute zvišala za 1 cent.

***

WHERE DOES THE CONCEPT OF GOD COME FROM – What connection does this idea have with us?
There are a lot of theories about how people have developed the idea of God. Most of them are evolutionary and are trying to explain the origin of spirituality in the advantages that it offers to human civilization. However, man’s natural inclination is to think about his existence and Absolute, a deeper source than we imagine. At the seminar, we will break down the psychology of spirituality to its basic characteristics, the triggers of spiritual thinking, and the psychological advantages that spirituality brings to mankind and humanity. The seminar will touch the very foundation, common to all great spiritual traditions. We will try to discover the essence of all spirituality and learn how we can use it in our lives.

The seminar will give you the following skills:
• Basic knowledge of psychology of spirituality
• Knowledge of fundamental, common characteristics of the great world spiritual paths
• Basic knowledge of the concept of Absolute
• Understanding the positive effects of spirituality on human psychology

The seminar will be in Slovenian with English translation available.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 5 cents per minute, non-students are 6 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

With 1.1. 2018 the prices have changed and are now 1 cent higher per minute.

***

O MODROSTIH VZHODA
Multimedijska predavanja o modrostih Vzhoda prinašajo odgovore na sodobne težave vse bolj odtujenih in izgubljenih ljudi. Materialistično usmerjena družba je izgubila kompas, zaradi česar postajamo vse bolj podobni zombijem. Vedsko znanje o temeljnih življenjskih resnicah slehernemu posamezniku pomaga odstreti zaveso iluzije, v katero nas zavijata sodobna družba in sodobni življenjski slog, zaradi česar tako ljudje kot tudi druga živa bitja zelo trpimo.

Predavanja nam bodo s fascinantnimi primeri iz vsakdanjega življenja nazorno prikazala, kako živimo v navidez varnem milnem mehurčku, in nam predstavila, kako najti trden temelj in učinkovito življenjsko odskočno desko.

Prisrčno vabljeni, da skupaj odkrivamo globine lastnega jaza in tako postopoma razvijemo najboljšo različico samega sebe.