UX Meetup


5.1.2018, ob 18:00

Novo leto, novi začetki, nove izkušnje in nov UX meetup.

Tokrat bo vaša gostiteljica Eva Jeršin , UX oblikovalka iz D·Labs.

Cilj prvega meetup-a v 2018 je diskusija in zbiranje predlogov za organizacijo prihodnjih UX (user experience) meetupov. Naš cilj je izboljšati predajo znanja in prepoznavnosti ux področja, posledično pa vplivati na nivo uporabniških izkušenj (ux) v sloveniji.

Od vas si želimo slišati:
Kaj si želite od meetupov in kaj se vam zdi uporabno?
Tisti, ki se meetupov ne udeležujete redno, kaj je razlog za to?
Katera ux področja vas zanimajo?
Kakšne ljudi bi si želeli srečevati na meetupih?
Imate kakšno idejo kako bi lahko povečali doseg skupnosti?
S katerimi problemi, vprašanji in omejitvami se srečujte pri delu?

Vabljeni vsi, ki ste del UX-a ali pa vas tematika zanima. Posebej dobrodošli tudi popolni začetniki, ki se šele podajate v UX vode. Zanima nas tudi vaše mnenje.

Se vidimo 5. januarja.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 6 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 5 cente. Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.

***

New Year, new beginnings, new experiences and new UX meetup.

Your host will be Eva Jeršin, UX designer from D·Labs.

The goal of the first UX meetup in 2018 is to open a discussion and collect proposals for the organization of future UX (user experience) meetups. Our goal is to improve the transfer of knowledge and understanding of the UX field, and consequently influence the quality level of user experience (UX) in slovenia.

We would like to hear from you:
What would you like to get from Meetups and what do you find useful?
Those who do not attend meetups regularly. What is the reason?
Which field of UX are you interested in?
What kind of people would you like to meet at meetups?
How would you increase the reach of the community?
What are the problems, questions and constraints you encounter at your work?

Everyone who is a part of UX design or is just interested in this field is welcome. Also beginners who are just getting into UX waters, don’t be shy. We also care about your opinion.

See you on January 3.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students: 5 cents per minute, non-students: 6 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.