Why I fell in love with Japan


9. 1.2018, ob 19:00

Why are Japanese so polite and yet so hypocritical at the same time? How can they combine the latest technology with the oldest traditions? Why is there such a high rate of suicide? What kind of social structure are they based on?

After 8 years learning the Japanese language, a Bachelor’s degree in East Asia, a major in Japanese language and culture, one year exchange in Tokyo, and some Japanese friends, I’ve decided it’s time to share something about what I’ve learnt.
Yes I like manga, but no, that’s not the reason why I, a Spaniard from Madrid, spent so many years of my life learning about a culture on the other side of the world.

It may be quite difficult, but I will try to sum up 8 years of knowledge into one presentation. We will get a general idea of what Japan is based on my studies and also my personal experience, hopefully answering some of your questions along the way.

How can they combine over-consumption with recycling and second-hand? Why do Japanese university students sleep during classes? Does everybody read manga and watch anime in Japan? Why are Japanese grandmas so energetic and lovely? What does it mean “reading the air”? Why don’t Japanese people complain as much as we do? Why are the Japanese such workaholics? What does “karoshi” mean?

And, what do Slovenes and Japanese people have in common?

Throughout the night I will unveil some interesting facts and check out whether the myths about Japan are true or false. Be ready to forget everything you know about your world view and your cultural standards, and to immerse yourself into a different perspective towards life and social relations.

See you on 9th January.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 5 cents per minute, non-students are 6 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

***

Zakaj so japonci tako vljudni in hkrati hinavski ? Kako lahko združijo najnovejšo tehnologijo z najstarejšimi tradicijami? Zakaj tam obstaja tako visoka stopnja samomora? Na kakšni družbeni strukturi temeljijo?

Po osmih letih učenja japonskega jezika, vzhodnoazijske diplome, pomembne v japonskem jeziku in kulturi. Enoletne izmenjave v Tokiu in japonskih prijateljev, sem se odločil, da je čas deliti nekaj o tem, kar sem se naučil. Všeč mi je manga, toda ne, to ni razlog, zakaj sem španec iz Madrida , ki je preživel toliko let svojega življenja, da sem spoznal kulturo na drugi strani sveta.

Morda je precej težko, vendar bom v eni predstavitvi poskušal povzeti osem let znanja. Dobili bomo splošno predstavo o tem, kako temelji Japonska na mojih študijah in tudi moja osebna izkušnja. Upam, da bom odgovoril na vaša vprašanja na poti.

Kako lahko združijo prekomerno porabo z recikliranjem in rabljenimi? Zakaj japonski univerzitetni študentji spijo v času pouka? Ali vsakdo prebra mango in gleda anime na Japonskem? Zakaj so japonske babice tako energične in ljubke? Kaj pomeni “branje zraka”? Zakaj se japonci ne pritožujejo tako kot mi? In zakaj so tako močni delavci? Kaj pomeni “karoshi”?

In kaj imajo japonci in slovenci skupnega?

Ves čas bom razkril nekaj zanimivih dejstev in preveril, ali so mitovi o Japonski resnični ali napačni. Bodite pripravljeni pozabiti na vse, kar poznate v svojem pogledu na svet in na vaše kulturne standarde in se potopite v drugačen pogled na življenje in družbene odnose.

Se vidimo 9. januarja.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 6 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 5 cente.

Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.