Predstavitev šolanja na United World Colleges (UWC)


8.1.2018, ob 18:00

Si želiš biti intelektualno aktiven tudi izven šolskih klopi? Si želiš zadnji 2 leti srednje šole preživel na drugem koncu sveta? Si želiš živeti v mednarodnem prostoru, polnem raznolikosti in novih priložnosti za nadgrajevanje intelektualnih veščin? Potem se nam pridruži na predstavitvi šolanja in letošnjega razpisa šol United World Colleges (UWC)!

UWC vzgaja mlade iz vseh družbeno-ekonomskih skupin v duhu mednarodnega razumevanja. Namen izobraževanja na UWC šolah je spodbujanje k pozitivnim družbenim spremembam. Zaradi svoje izjemne kulturne pestrosti, vzpodbujajo UWC šole dijake k izpolnjevanju UWC vrednot, ki so mednarodno in medkulturno razumevanje, spoštovanje raznolikosti, osebna odgovornost in integriteta, medsebojna odgovornost in spoštovanje.

Dogodek bosta vodila Juš Tavčar in Ana Bajt, oba stara osemnajst let. Juš trenutno živi v Italiji na šoli United World College of the Adriatic (UWC Adriatic), Ana pa v Bosni in Hercegovini na šoli United World College in Mostar (UWCiM).

Da boš lažje pričakal dogodek obišči Facebook in spletno mesto strani:

Facebook: https://www.facebook.com/pg/UWC-Slovenija-120427814655089/posts/?ref=page_internal

Spletna stran: http://www.si.uwc.org/

Se vidimo 8. januarja.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 6 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 5 cente.

Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.

***
Do you want to be intellectually active outside the school bench? Would you like to spend the last 2 years of high school at the other end of the world? Do you want to live in an international space full of diversity and new opportunities for upgrading intellectual skills? Then join us at the presentation and this year’s call of the United World Colleges Schools (UWC)!

UWC educates young people from all socio-economic groups in the spirit of international understanding. The purpose of education at UWC schools is to promote positive social change. Because of their outstanding of cultural diversity they encourage UWC school students to fulfill UWC values which are international and intercultural understanding, respect for diversity, personal integrity, mutual responsibility and respect.

The event will be run by eighteen-years-olds Jus Tavčar and Ana Bajt. Jus currently lives in Italy at the United World College of the Adriatic (UWC Adriatic) and Ana is in Bosnia and Herzegovina at United World College in Mostar (UWCiM).

To make it easier to wait for the event click on the link:

FB: https://www.facebook.com/pg/UWC-Slovenija-120427814655089/posts/?ref=page_internal

WEB:
http://www.si.uwc.org/

See you on January 8.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 5 cents per minute, non-students are 6 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.