Nedeljski Filmski Večeri/Sunday Movie Nights: Martin Emeršič


26.11.2017, ob 20:00

Our 24th session is this on the 26th November, with director Martin Emeršič, who will be showing us the following films (subtitled in English):

SHOEMAKER
Shoemaker is a visually exciting film without dialogue. It
follows Veronica through a world full of feeble people and gloomy
factories.

She struggles to fight the coldness around her in spite of the
ever watching eye of the authorities.

IMPRESSIONS
The film explores the relation between time, death and life through a student tracing the steps of his former teacher. The narrative power of archive footage and Plečnik’s letters invokes an image of the past through present day.

P.S. There will be popcorn 🙂

SUNDAY MOVIE NIGHTS
A brand new season of Ziferblat’s Sunday Movie Nights is back! Welcome to another year of your host, Hanna Szentpeteri, showcasing different AGRFT (The Academy for Theatre, Radio, Film and Television) film directors every other Sunday!

We have found that most AGRFT films see the light of day only once on premiere night and then are stacked away in an archive, rarely to be seen again. As this is a great shame, we are starting regular film nights, which will be happening every other Sunday (except holidays) at 8pm in the comfortable living room of Ziferblat. After each director shows his or her select films, we will have an audience Q and A where you can ask all of your film-related questions.

If you are a current a student at AGRFT and would like to show your films at Ziferblat feel free to contact Hanna Szentpeteri (hszentpeteri@gmail.com) so she can allot you a Sunday slot.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents.

Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

***

Naš 24i dogodek bo v nedeljo 26. novembra. Na njem bo tokrat svojej filme predstavil fantastični Martin Emeršič. Filmi bodo, kot vedno, podnasloveljen v angleščini.

ČEVLJARNA
Film Čevljarna je vizualno razburljiv, brez-dialoški film, ki
sledi Veroniki skozi distopični svet poln anemičnih ljudi in
težkih temačnih tovarn.

Spoprijema se z hladnostjo sveta okoli nje in se proti njej
bori z vsem kar ima kljub strogemu očesu avtoritete.

ODTISI
Film raziskuje povezavo med časom, smrtjo in življenjem skozi pot učenca po spominih na profesorja. Skozi pripovedovalno moč arhivskih posnetkov in Plečnikovih pisem film pričara pogled na preteklost skozi sedanjost.

P.S. Kokice bojo 🙂

NEDELJSKI FILMSKI VEČERI
Nova sezona Ziferblatih nedeljskih filmskih večerov je nazaj! Kot do sedaj bomo tudi letos bomo vsako drugo nedeljo predstavili novega režiserja/ko iz AGRFT (Akademije za gledališče, radijo, film in televizijo). Spoznali smo namreč, da večina filmov posnetih v okviru študija na AGRFT ugleda projektorsko luč zgolj ob premieri in so potem arhivirani za nedoločen čas. Ker se nam zdi, da je to velika škoda, pričenjamo z rednimi filmskimi večeri vsako drugo nedeljo (razen ob praznikih) ob osmi uri zvečer v udobni Ziferblatovi dnevni sobi. Po končani projekciji pa bo tudi čas za debato občinstva z režiserjem/ko.

Če si trenutno študent/ka AGRFT in bi rad/a prikazal/a svoje filme v Ziferblatu, kontaktiraj Hanno Szentpeteri (hszentpeteri@gmail.com), da rezervira nedeljski termin zate.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.

Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.