How to be human (DECISIONS)


14.11.2017, ob 19:30

DECISIONS
Your day can be going so well but all of a sudden something horrible stops you in your path… a decision!

The trouble with decisions is your entire future rests on them. Every time you stop and decide you are quite literally stopping an entire reality from occurring and selecting another one instead. And that’s just when deciding what groceries to buy…

Life is full of even bigger decisions. Some of them you’re probably struggling with right now.

What do I want to do with my life?

Should I leave my job and leap into the unknown or stay in comfortable work that’s making me unhappy?

Of all the exciting ideas I’ve got which one shall I actually spend time making happen?

How do you deal with decisions? Is it best to make them with logic? Or should you listen to the heart?

What does your intuition tell you?

On Tuesday 14th November we’ll be discussing decisions. If you decide to join the conversation we’ll be starting at 19:30.

ABOUT HOW TO BE HUMAN
Don’t be put off by the simplicity of the title. By now you’ve probably been alive long enough to realise that being a human is anything but easy. From the crazy myriad of emotions we feel on a daily basis to the huge pressure and expectations that guide our entire lives; being a human is complicated.

Every two weeks we’ll be having a discussion that dives deeply into different aspects of our funny little human existences. This isn’t a workshop or a lecture, but a chance to share your own experience of being a human, and to hear about the way other people are experiencing life.

We’ll be talking everything from death, to love, to embarrassment, to guilt, to anxiety.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins

***

ODLOČITVE
Tvoj dan lahko poteka še tako dobro, a naenkrat vam nekaj groznega ustavi pot… Odločitev!

Težave z odločitvami je , da je vaša celotna prihodnost odvisna od njih. Vsakič, ko se ustavite da se odločite, ste dobesedno ustavili celotno resničnost in se odločili za izbiro nečesa drugega. In to je tudi ,ko se samo odločate, kaj kupiti v trgovini.

Življenje je polno še večjih odločitev. Z nekaterimi od njih se verjetno prav zdaj borite.

Kaj želim storiti s svojim življenjem?

Ali naj zapustim svoje delo in skočim v neznano ali ostanem v udobnem delu, zaradi katerega sem nesrečen?

Od vseh vznemirljivih idej, ki jih imam, kateri se bom dejansko posvetil da se bo uresničila?

Kako se soočaš z odločitvami? Ali je najbolje, logično razmisliti? Ali poslušati svoje srce?

Kaj vam pove vaša intuicija?

V torek, 14. novembra bomo razpravljali o odločitvah. Če se boste odločili pridružiti pogovoru, bomo začeli ob 19:30.

Naj vas preprost naslov ne zavede!
Zagotovo ste tudi sami že velikokrat spoznali, da je biti človek, vse prej kot enostavno. Vsak dan se soočamo s številnimi čustvi in smo deležni neštetih obremenitev in pričakovanj, ki usmerjajo naša življenja. To dokazuje, da je človeško življenje lahko zelo zapleteno.

Vsaka dva tedna se bomo skozi razpravo poglobili v različne vidike našega nenavadnega človeškega obstoja. To ni delavnica, prav tako tudi ni predavanje, ampak je priložnost za vsakega, ki si želi svoje izkušnje o življenju deliti z drugimi in izvedeti kako oni doživljajo ta svet.

Razpravljali bomo o različnih temah; o smrti, ljubezni, zadregi, občutku krivde, tesnobi…

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.