Nedeljski Filmski Večeri/Sunday Movie Nights: Darko Štante


12.11.2017, 20:00

Our 23rd session is this on the 12th of November, with fantastic film and music video director Darko Štante, who will be showing us the music videos and films (subtitled in English):

INTIMA / INTIMACY, 2011, 15’ 46’’

An abused young man, finds his only pleasure in masturbating in front of cameras. When he realizes that he cannot live this way any longer he decides for a final act in front of the camera.

ONI / THEM, 2014, 13’ 57’’

In a world torn apart by mysterious beings called Them, a group of runaways band together to survive. Cal, the leader of the group, has one more concern on his mind. His wife is gravely ill. He will do anything to protect her from Them.

TORUL band music videos:
– THE FALL, 2013, 3’19’’
– GLOW, 2012, 3’ 41’’ (režija Darko Štante in Borut Dolenec)
– THE BALANCE, 2015, 4’ 14’’

P.S. There will be popcorn 🙂

SUNDAY MOVIE NIGHTS
A brand new season of Ziferblat’s Sunday Movie Nights is back! Welcome to another year of your host, Hanna Szentpeteri, showcasing different AGRFT (The Academy for Theatre, Radio, Film and Television) film directors every other Sunday!

We have found that most AGRFT films see the light of day only once on premiere night and then are stacked away in an archive, rarely to be seen again. As this is a great shame, we are starting regular film nights, which will be happening every other Sunday (except holidays) at 8pm in the comfortable living room of Ziferblat. After each director shows his or her select films, we will have an audience Q and A where you can ask all of your film-related questions.

If you are a current a student at AGRFT and would like to show your films at Ziferblat feel free to contact Hanna Szentpeteri (hszentpeteri@gmail.com) so she can allot you a Sunday slot.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents.

Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

***

Naš 23i dogodek bo v nedeljo 12. novembra. Na njem bo tokrat svojej filme in videospote predstavil fantastični Darko Štante. Filmi bodo, kot vedno, podnasloveljen v angleščini.

INTIMA / INTIMACY, 2011, 15’ 46’’

Zlorabljen mlad moški, najde svoj edini užitek v masturbaciji pred kamerami. Ko ugotovi, da tako ne more več živeti, se odloči za finalni akt pred kamero.

ONI / THEM, 2014, 13’ 57’’

V propadajočem svetu, ki so ga razdejala nedefinirana bitja, ki jim pravijo Oni, skupina ubežnikov združi moči, da bi preživela. Cala, neformalnega vodjo skupine, muči še ena skrb. Njegova žena je hudo bolna. In Cal bo naredil vse, da je Oni ne dobijo v svoje roke.

VIDEOSPOTI skupine TORUL:
– THE FALL, 2013, 3’19’’
– GLOW, 2012, 3’ 41’’ (režija Darko Štante in Borut Dolenec)
– THE BALANCE, 2015, 4’ 14’’

P.S. Kokice bojo 🙂

NEDELJSKI FILMSKI VEČERI
Nova sezona Ziferblatih nedeljskih filmskih večerov je nazaj! Kot do sedaj bomo tudi letos bomo vsako drugo nedeljo predstavili novega režiserja/ko iz AGRFT (Akademije za gledališče, radijo, film in televizijo). Spoznali smo namreč, da večina filmov posnetih v okviru študija na AGRFT ugleda projektorsko luč zgolj ob premieri in so potem arhivirani za nedoločen čas. Ker se nam zdi, da je to velika škoda, pričenjamo z rednimi filmskimi večeri vsako drugo nedeljo (razen ob praznikih) ob osmi uri zvečer v udobni Ziferblatovi dnevni sobi. Po končani projekciji pa bo tudi čas za debato občinstva z režiserjem/ko.

Če si trenutno študent/ka AGRFT in bi rad/a prikazal/a svoje filme v Ziferblatu, kontaktiraj Hanno Szentpeteri (hszentpeteri@gmail.com), da rezervira nedeljski termin zate.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.

Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.