Lecture: You think you know about Uganda?


15.11.2017, 19:00

What comes to your mind when you hear the word Africa?

Is it poverty, undevelopment or war? Maybe African safari, African culture or corruption? Do you think natural beauty or a vast wilderness filled with black people who cannot solve their own problems?…

Whenever I ask people this question most of their answers fall in the categories above. But as soon as you ask somebody who has actually visited, lived or worked in Africa you get a totally different response.

Uganda is one of the 54 countries that make the African continent and it would be my pleasure to briefly present my motherland which currently has a population of about 40 million and is still growing. We can see if Winston Churchill’s words from his book “My African Journey 1908” still stand true: “For magnificence, for variety of form and color, for profusion of brilliant life — bird, insect, reptile, beast — for vast scale — Uganda is truly “the Pearl of Africa.”

I am Catherine Nakato and I was born and raised in a small village in Uganda about 3km from the equator. My 4 years in the hotel and tourism sector gave me the chance to travel the whole country. I don’t speak all the forty indigenous languages we have but I can negotiate my way out of set prices in markets, one of the crucial skills to have…

On 15th November at 19:00 I’d like to invite you to join me as I present to you my motherland and a place that will always be close to my heart… Uganda.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

***

Kaj ti pride na misel, ko slišiš besedo Afrika?

Je to revščina, nerazvitost, vojna? Mogoče afriški safari, afriška kultura, ali korupcija? Imaš v mislih naravno lepoto, ali divjino, polno črnih ljudi, ki ne zmorejo rešiti lastnih težav?…

Kadarkoli postavim to vprašanje, večina odgovorov pade v zgoraj opisane kategorije. A vsakič, ko to vprašaš nekoga, ki je Afriko že obiskal, v njej živel ali delal, je odgovor bistveno drugačen.

Uganda je ena od 54 držav, ki sestavlja afriško celino, in v veselje mi je, da lahko predstavim svojo domovino, ki šteje približno 40 milijonov prebivalcev, število, ki še vedno raste. Lahko se vprašamo, če besede Winstona Churchilla iz njegove knjige My African Journey leta 1908 še držijo: “Za svojo veličastnost, za raznolikost oblik in barv, za obilico izjemnega življenja – ptic, insektov, plazilcev, zveri – v velikem obsegu – lahko Ugando poimenujemo kot “biser Afrike””.

Sem Catherine Nakato in sem bila rojena v majhni vasici v Ugandi, približno tri kilometre od ekvatorja. Moja štiri leta dela v turističnem sektorju, so mi dala priložnost, da prepotujem celotno državo. Ne govorim vseh štirideset avtohtonih jezikov, lahko pa se uspešno pogajam glede cen na tržnicah, kar je ena najbolj ključnih spretnosti, ki jih lahko imaš…

15. novembra ob 19:00 vas vabim, da se mi pridružite na predstavitvi moje domovine in prostora, ki mi bo vedno ostal v srcu… Ugande.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.

Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.