How to be human (CREATIVITY)


04.10.2017, 19:30

CREATIVITY
Why are some people more creative than others? Are there muses reserved for a select few? Or is creativity something that each of us can harness if we give ourselves the chance?

What do the Beethovens, the Dalis and the Tolkiens do differently to the rest of us?

This week we talk creativity. What exactly is it? When are you most creative? And perhaps even more relevant – what blocks your creativity?

Drop by on Wednesday 4th October at 19:30 to join the conversation.

ABOUT HOW TO BE HUMAN
Don’t be put off by the simplicity of the title. By now you’ve probably been alive long enough to realise that being a human is anything but easy. From the crazy myriad of emotions we feel on a daily basis to the huge pressure and expectations that guide our entire lives; being a human is complicated.

Every two weeks we’ll be having a discussion that dives deeply into different aspects of our funny little human existences. This isn’t a workshop or a lecture, but a chance to share your own experience of being a human, and to hear about the way other people are experiencing life.

We’ll be talking everything from death, to love, to embarrassment, to guilt, to anxiety.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins

***

USTVARJALNOST
Zakaj so nekateri ljudje bolj ustvarjalni kot drugi? Ali obstajajo muze rezervirane le za nekaj izbranih? Ali je ustvarjalnost nekaj, kar lahko vsak od nas izkoristi, če si damo priložnost?

Kaj Beethovni Dalisi in Tolkieni počnejo drugače od nas?

Ta teden govorimo ustvarjalno. Kaj točno je to? Kdaj ste najbolj ustvarjalni? In morda še bolj pomembno – kaj blokira vašo ustvarjalnost?

Pridi v sredo, 4. oktobra, ob 19:30 popoldne in se nam pridruži v pogovoru.

Naj vas preprost naslov ne zavede!
Zagotovo ste tudi sami že velikokrat spoznali, da je biti človek, vse prej kot enostavno. Vsak dan se soočamo s številnimi čustvi in smo deležni neštetih obremenitev in pričakovanj, ki usmerjajo naša življenja. To dokazuje, da je človeško življenje lahko zelo zapleteno.

Vsaka dva tedna se bomo skozi razpravo poglobili v različne vidike našega nenavadnega človeškega obstoja. To ni delavnica, prav tako tudi ni predavanje, ampak je priložnost za vsakega, ki si želi svoje izkušnje o življenju deliti z drugimi in izvedeti kako oni doživljajo ta svet.

Razpravljali bomo o različnih temah; o smrti, ljubezni, zadregi, občutku krivde, tesnobi…

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.