Srečanje z gledališčem zatiranih: Doživljanje Družbenih Statusev


07.09.2017, 19:00

Te zanima drugačna, alternativna uporaba gledališča?

Si se že kdaj srečal_a z gledališčem zatiranih?

Sva Gea in Eva, udeleženki nadaljevalnega izobraževanja TAGZ MASTER Transformatorjeve akademije gledališča zatiranih. Gledališče zatiranih temelji na tem, da bi vsi odnosi morali biti dialoške narave, vendar ne gre za klasično komuniciranje ampak bolj za uporabo telesa kot orodja za samoizražanje, s čimer lahko dosegamo spremembe na individualnem in družbenem področju. To je oblika gledališča, ki odpira prostor za izražanje tistim, ki nimajo glasu oz. so na takšen ali drugačen način zatirani. Služi kot orodje za zavedanje in razumevanje družbenih neenakosti na interaktiven, sodelujoč in vključujoč način. Spodbuja zavedanje o tem, da družbena razmerja niso samoumevna, vendar jih lahko aktivno spreminjamo; misliti osebno je misliti družbeno in tudi politično.

Na delavnici o družbenih statusih ne bomo razmišljali na nam najbolj znan, verbalen način, vendar bomo teme poskusili doživeti telesno in jih torej izkusili bolj celostno. Namen našega srečanja ni v tem, da bi se učili igranja ter neskončno dolgih monologov, vendar bomo na preprost način s telesi spoznavali lastna doživljanja ter v relaciji z ostalimi udeleženci odpirali varen prostor (»vse je prav, nič ni narobe«) za izražanje in nova vprašanja, spoznanja. Gradnja skupnosti in povezanosti skupine namreč vodi do spremembe posameznika kot tudi družbe.
Prijazno vabljeni vsi, ki ste radovedni, kaj bomo na delavnici počeli.
In naj poudariva, da za sodelovanje niso potrebne prav nobene gledališke izkušnje; pridite in skupaj bomo raziskovali, odpirali vprašanja, soustvarjali… tukaj in zdaj.

Soorganizator dogodka je KUD Transformator, sofinancer pa MOL – urad za mladino.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.

Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.