How to be human (Mid-Twenties-Crisis)


23.08.2017, 19:00

MID-TWENTIES-CRISIS (AKA HOW TO ADULT)
If you’re currently in your twenties, there’s a very high chance that you probably experience the following feelings before you’ve even got out of bed in the morning:

Confusion
Despair
Hopelessness
Fear
Indecisiveness

Life was once so predictable. You had lessons, you studied, you passed exams, you progressed…

But now life is uncertain. There are an endless number of choices ahead and in your eyes an endless number of wrong decisions you could make…

At the next How To Be Human we’re going to open up and talk about this immensely formative time of our life.

What are you struggling with the most right now? And how are you dealing with your twenties?

Come along on 23rd August at 19:00 to join the conversation.

ABOUT HOW TO BE HUMAN
Don’t be put off by the simplicity of the title. By now you’ve probably been alive long enough to realise that being a human is anything but easy. From the crazy myriad of emotions we feel on a daily basis to the huge pressure and expectations that guide our entire lives; being a human is complicated.

Every two weeks we’ll be having a discussion that dives deeply into different aspects of our funny little human existences. This isn’t a workshop or a lecture, but a chance to share your own experience of being a human, and to hear about the way other people are experiencing life.

We’ll be talking everything from death, to love, to embarrassment, to guilt, to anxiety.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins

***

KRIZA SREDNJIH DVAJSETIH (ALI KAKO BITI ODRASEL)
Če si trenutno v svojih dvajsetih, obstaja kar velika verjetnost, da izkusiš naslednje občutke preden sploh vstaneš iz postelje:

Zmedenost
Nemoč
Brezupnost
Strah
Neodločenost

Življenje je bilo včasih tako predvidljivo. Hodili smo v šolo, se učili, nato študirali, položili izpite, napredovali v višje letnike…

Zdaj pa je vse tako negotovo. Neskončno možnosti imamo pred sabo, vidimo pa jih kot neskončno število možnih napačnih odločitev…

Naslednji »Kako biti človek« bo namenjen pogovoru o tem izredno ključnem obdobju našega življenja.

Kaj je tista stvar, s katero se v tem trenutku najbolj spopadaš? Kako potekajo tvoja dvajseta leta?

Oglasi se 23. avgusta ob 19:00 in se pridruži pogovoru.

Naj vas preprost naslov ne zavede!
Zagotovo ste tudi sami že velikokrat spoznali, da je biti človek, vse prej kot enostavno. Vsak dan se soočamo s številnimi čustvi in smo deležni neštetih obremenitev in pričakovanj, ki usmerjajo naša življenja. To dokazuje, da je človeško življenje lahko zelo zapleteno.

Vsaka dva tedna se bomo skozi razpravo poglobili v različne vidike našega nenavadnega človeškega obstoja. To ni delavnica, prav tako tudi ni predavanje, ampak je priložnost za vsakega, ki si želi svoje izkušnje o življenju deliti z drugimi in izvedeti kako oni doživljajo ta svet.

Razpravljali bomo o različnih temah; o smrti, ljubezni, zadregi, občutku krivde, tesnobi…

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.