Living Room Travel #3: Growing To Love Syria


07.08.2017, 19:00
It was 9 years ago, and I was 12 years old, when I moved to Syria for one year. My step-father got a role in Damascus and I had leave behind everything I was familiar with.

In the beginning I hated it. It was so different and new from anything I’d experienced before. I’m Bosnian, and in Syria the people were so “relaxed” that even I began to get annoyed with people being late etc.

At the same time, I was on the doorstep of my adolescence. My coming-of-age journey was happening at almost the same pace that I was growing to love Syria.

This presentation will be a look at what my life in Syria was like as a 12-year old girl. There’ll be stories, tales about coming-of-age in this unknown foreign land, and since I’m an anthropology student I include some reflections about culture and in particular cultural-norms.

Plus there’ll be some pictures to tie everything together. See you on 8th August 🙂

The event will be held in English language.

ABOUT LIVING ROOM TRAVEL:
Summer can be tough. You’ve got friends posting pictures on Facebook and Instagram of beautiful beaches, selfies with famous landmarks, and occasionally pictures of a holiday romance they’ve made… meanwhile you’re stuck in Ljubljana.

For those of you who have a summer in Ljubljana planned, this could be your chance to travel from the comfort of our living room.

Every Monday we are inviting travellers and travel bloggers to take us away with them as they relive their travelling adventures. Each presentation is full of tips and ideas for the next time you really hit the road.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

***

Bilo je pred devetimi leti, imela sem 12 let, ko sem se za eno leto preselila v Sirijo. Moj krušni oče je dobil vlogo v Damasku in zapustiti sem morala vse kar mi je bilo poznano.

Na začetku sem to sovražila. Vse je bilo novo in drugačno od vsega kar sem do takrat doživela. Sem iz Bosne in v Siriji so bili ljude tako “sproščeni”, da sem tudi jaz postajala nervozna, ko so ljudje npr. zamujali.

Ob istem času, sem bila na pragu adolescence. Moje odraščanje se je dogajalo skoraj s skoraj enako hitrostjo, kot tempo s katerim se je večala moja ljubezen do Sirije.

Ta predstavitev bo vpogled v moje življenje, življenje 12 letne deklice, v Siriji. Pripovedovala bom zgodbe o odraščanju v tej neznani tuji državi. In ker sem študentka antropologije, sem vključila tudi razmislek o kulturi in predvsem o kulturnih normah.

Na predstavitvi bodo tudi fotografije, ki bodo povezovale celotno zgodbo. Se vidimo 8. avgusta

Dogodek se bo odvijal v angleščini.

O POTOVANJIH IZ DNEVNE SOBE
Poletja so lahko težka. Prijatelji na Facebooku ali Instagramu pošiljajo slike prelepih plaž, selfije z največjimi znamenitostmi sveta, včasih pa še kako sliko poletne romance… medtem ko sam tičiš v Ljubljani.

Za tiste, katere je plan preživeti poletje v Ljubljani, je naš dogodek priložnost, da lahko pobegnete na potovanje kar skozi našo prijetno dnevno sobo.

Vsak ponedeljek vabimo popotnike in pisce potopisnih blogov, da prek predavanj podoživijo, nas pa vzamejo s sabo, na svoje pretekle avanture. Delili bodo nasvete in ideje za naslednjo tvojo priložnost, ko pa res odideš na pot.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.