Creative Tuesdays: Travel Journals


01.08.2017, 17:00

TRAVEL JOURNALS:
Your travels can be captured in many ways: through photographs, souvenirs and mementos…

And for me, I’d never leave on a trip without a travel journal. I fill its many pages with thoughts and feelings about my trip. I jot down names, experiences, ideas and perhaps even the occasional phone number…

Inside, I stick all kinds of mementos. From packets of sugar to flowers that I picked in a field somewhere. Each memento is perhaps meaningless to anybody else but represents an important piece of the jigsaw puzzle for me.

This week we’re going to be customising travel journals, so that these little atlases of experience will be filled with your personality and passion even before you start your next trip.

See you at 17:00 on 1st August.

CREATIVE TUESDAYS:
Why buy a souvenir if you can make it yourself? This summer in Ziferblat, Tuesdays are dedicated to being creative. Making, sticking, drawing, painting, building and sketching.

Creative Tuesdays are creative-workshops held in your living room in the centre of Ljubljana. Drop by this week to build yourself a dreamcatcher.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

***

DNEVNIK POTOVANJ:
Vaše potovanje je mogoče ujeti na več različnih načinov: skozi fotografije in spomnike…

In jaz osebno nikoli ne bi odšel_a na potovanje brez potujočega dnevnika. Strani napolnim z mislimi in občutki o mojem potovanju. Zapišem imena, izkušnje, ideje in morda celo kako telefonsko številko…

Na strani tudi zalepim vse vrste spominov. Od sladkornih papirčkov do rožic, ki sem jih nabral_a na poti. Vsak tak mali spomin je morda brez pomena za kogar koli drugega, vendar meni predstavlja pomemben del osebne sestavljanke.

Ta teden bomo preuredili Dnevnike potovanj , tako da bodo ti mali atlasi izkušenj napolnjeni z vašo osebnostjo in strastjo, še preden začnete naslednje potovanje.

Se vidimo 1. avgusta ob 17:00 !

USTVARJALNI TORKI
Včasih si spominke lahko izdelamo sami. Če poznaš koga, ki bo letos nekaj časa preživel v Ljubljani, razširi vest o Ustvarjalnih torkih v Ziferblatu. Pridruži se nam v torek ob 17ih.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.