Creative Tuesdays: Travel Mascots


25.07.2017, 17:00

TRAVEL MASCOTS
Solo travel is one of the best, most liberating experiences of your life. But from time to time it gets a little lonely…

And travelling with friends is great too, but let’s just say, you really know who your friends are once you’ve travelled with them for a month or more…

But maybe there’s a third alternative. What about a travel mascot?

Here are a few reasons why a travel mascot is a better travel companion than a human:
– They don’t answer back
– They are great listeners
– They always let you decide where to go next
– They don’t stop and ask you for a selfie every five minutes
– They are a really cheap date!

And even if you’d like to stick with human travel companions, Travel Mascots still make cool gifts or self-made souvenirs from your trip to Slovenia.

If you want to make your own, drop by Ziferblat this Tuesday at 17:00.

CREATIVE TUESDAYS:
Why buy a souvenir if you can make it yourself? This summer in Ziferblat, Tuesdays are dedicated to being creative. Making, sticking, drawing, painting, building and sketching.

Creative Tuesdays are creative-workshops held in your living room in the centre of Ljubljana. Drop by this week to build yourself a dreamcatcher.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

***

POTUJOČI PRIJATELJI
Solo potovanje je ena izmed najboljših, najbolj osvobajajočih izkušenj v našem življenju. Toda od časa do časa lahko postane malo osamljeno…

Tudi potovanje s prijatelji je super, toda pravijo, da šele res spoznate kdo so vaši prijatelji, ko ste z njimi potovali za mesec ali več …

Toda morda obstaja tretja alternativa. Kaj pa plišasti potujoči prijatelj?

Tukaj je nekaj razlogov, zakaj je potujoči prijatelj boljši sopotnik od človeka:
– Ne odgovarjajo nazaj.
– So odlični poslušalci.
– Vedno vam omogočajo, da se odločite, kam greste naprej.
– Te ne ustavljajo in vsakih pet minut prosijo za selfie.
– So zelo poceni zmenek!

In tudi če še vedno želite potovati z ljudmi, plišasti potujoči prijatelji so vedno odlično darilo ali pa lastno ročno izdelan spominček iz Slovenije.

Če se odločis ustvariti svojega, pridi do Ziferblata v Torek ob 17:00!

USTVARJALNI TORKI
Včasih si spominke lahko izdelamo sami. Če poznaš koga, ki bo letos nekaj časa preživel v Ljubljani, razširi vest o Ustvarjalnih torkih v Ziferblatu. Pridruži se nam v torek ob 17ih.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.