Let’s Watch Slovene: Deckument


09.07.2017, 19:30

Documentary film Deckument is a memoir of a marginal sporting subculture.

It tells a story of Slovenian skateboarding pioneers in late 80s and early 90s – kids making their own boards, building improvised skate objects and learning their first tricks, smuggling skate goods from abroad, their first competition victories and widespread popularization of skateboarding. From misunderstood outcasts to local superstars.

The first generations of local skateboarders rode through an exciting historical era: from the transitional period of Yugloslavia’s break-up and Balkan conflicts to the beginnings of capitalism in all its glory.

Deckument is a story of endless enthusiasm, a story of struggling for existence and progression of local skateboarding.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

***

Dokumentarni film Deckument je zapis spominov marginalne športne subkulture.

Pripoveduje zgodbe o začetkih skejtanja na Slovenskem – od mulcev, ki so si sami izdelovali deske, gradili improvizirane skate objekte in se učili prvih trikov, pa do šverca robe iz tujine, prvih zmag na tekmovanjih in vsesplošne popularizacije.

Prve generacije lokalnih skejterjev so prevozile izjemno poglavje zgodovine: od razpada Jugoslavije, konfliktov in tranzicije, pa do začetkov svetle kapitalistične prihodnosti. Film Deckument je zgodba izjemnega entuziazma, zgodba boja za obstoj in uveljavitev skateboardinga.

Je pot od rolke do skejta.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.