Kako biti človek/How to be human (Loneliness) + website launch


13.06.2017, 19:30

LONELINESS:
Nowadays we’re constantly connected. Your phone is almost always buzzing, popping, pinging and vibrating with notifications to tell you that you’ve got yet another message on one of the huge number of social networks that we all belong to.

But despite all these connections, why do we still feel lonely?

What does it really feel like to be lonely? What is it about loneliness that makes us feel so bad?

And where is the fine line between being lonely and being alone?

WEBSITE LAUNCH:
This week’s event officially marks the launch of the new How To Be Human website. To make it extra special there’ll be a few other surprises.

Join the conversation about loneliness AND the website launch at 19:30.

Don’t be put off by the simplicity of the title. By now you’ve probably been alive long enough to realise that being a human is anything but easy. From the crazy myriad of emotions we feel on a daily basis to the huge pressure and expectations that guide our entire lives; being a human is complicated.

Every two weeks we’ll be having a discussion that dives deeply into different aspects of our funny little human existences. This isn’t a workshop or a lecture, but a chance to share your own experience of being a human, and to hear about the way other people are experiencing life.

We’ll be talking everything from death, to love, to embarrassment, to guilt, to anxiety.

****

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins

—–

OSAMLJENOST
Dandanes smo ves čas povezani. Naši telefoni zvonijo, vibrirajo, piskajo in nas obveščajo, da smo dobili še eno sporočilo na enem od mnogih družbenih omrežjih, katerim smo se pridružili.

A navkljub tej povezanosti, se še vedno počutimo osamljene. Zakaj?

Kaj zares pomeni občutek osamljenosti? Kaj je tisti del osamljenosti, zaradi katerega se počutimo slabo?

In kje je tista meja kjer biti sam preide v občutek osamljenosti?

ZAGON SPLETNE STRANI:
Tokratni dogodek bo uradno oznanil zagon nove How To Be Human spletne strani. Da bo dogodek res nekaj posebnega, smo pripravili še nekaj drugih presenečenj.

Pridruži se pogovoru o osamljenosti IN zagonu spletne strani ob 19:30

Naj vas preprost naslov ne zavede!
Zagotovo ste tudi sami že velikokrat spoznali, da je biti človek, vse prej kot enostavno. Vsak dan se soočamo s številnimi čustvi in smo deležni neštetih obremenitev in pričakovanj, ki usmerjajo naša življenja. To dokazuje, da je človeško življenje lahko zelo zapleteno.

Vsaka dva tedna se bomo skozi razpravo poglobili v različne vidike našega nenavadnega človeškega obstoja. To ni delavnica, prav tako tudi ni predavanje, ampak je priložnost za vsakega, ki si želi svoje izkušnje o življenju deliti z drugimi in izvedeti kako oni doživljajo ta svet.

Razpravljali bomo o različnih temah; o smrti, ljubezni, zadregi, občutku krivde, tesnobi…

****

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.