Ziferblat’s Crunch: How To Be More Productive


12:00, 10.06.2017

HOW TO BE MORE PRODUCTIVE:
We all have 24 hours a day. Why is it that some people build businesses that send rockets into space AND revolutionise the electric car industry (*cough* Elon Musk *cough*), while some of us struggle to juggle between work, socialising and somehow trying to be a functional adult?

How can you be more productive? Or to paraphrase “how can you get more out of your time?”

At the next Crunch we’ll talk about the phenomenon of being productive. Bring your own best tips and practices, and be ready to learn from others too.

Plus, we’ll dive into the darker side of productivity!

See you at midday on 10th June!

You can’t be creative on an empty stomach, so a light brunch will also be included 🙂

ABOUT CRUNCH:
This is an event for the doers.

For the makers, the tinkerers, and the always-wondering-what-could-be-ers…

Creativity doesn’t work 9-5. We know when you’re passionate about your art and projects you can’t leave them alone all weekend.

We also know that the creative path can sometimes be a lonely one.

That’s why we’re starting Ziferblat’s CRUNCH. Twice a month we’re hosting a creative brunch. It’s a chance to connect with other creatives, to get inspiration, and to collaborate on new ideas.

If you’ve got creative projects, a start-up, or even just an idea of something you want to make, come along and kickstart your productive weekend!

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

***

KAKO BITI BOLJ PRODUKTIVEN
Vsi imamo na voljo 24 ur na dan. Zanimivo, da nekaterim uspe graditi rakete in še revolucionarizirati industrijo električnih avtoobilov (*khm* Elon Musk *khm*), medtem ko se drugi trudimo že samo uravnovesiti delo in prosti čas z odraslostjo.

Kako smo lahko bolj produktivni, oziroma kako najbolje izkoristiti čas, ki nam je na voljo?

Na naslednjem Crunch-u se bomo pogovarjali o fenomenu produktivnosti. Prinesi svoje najboljše recepte za to kako tebi uspeva biti produktiven, ravno tako je dobrodošlo, da si odprt za učenje od drugih.

Dotaknili se bomo tudi temnejše plati produktivnosti. 😮

Se vidimo 10. Junija ob 12.00!

O CRUNCHU
To je dogodek je za ustvarjalce, rokodelce in za vse, ki so željni dela.
Kreativnost nima 8 urnih delavnikov. Vemo, da ko si strasten glede svoje umetnosti in projektov, jih ne moreš pustiti pri miru cel vikend. Včasih je lahko takšna pot tudi osamljena.

Zato začenjamo z dogodkom Ziferblatov CRUNCH. Dvakrat na mesec bomo gostili Kreativni Brunch, kjer vam ponujamo možnost sodelovanja in druženja z drugimi nadobudnimi ustvarjalci ter pridobivanja novih idej in inspiracij.
Če imaš kreativne projekte, start-up ali samo idejo za nekaj, kar bi si želel/a narediti, pridi zraven in zaštartaj svoj produktivni vikend.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.