Let’s Watch Slovene (Gledamo slovensko): Ljubljana je ljubljena


04.06.2017, 20:00

There’s an increasing number of crazy foreign individuals in Slovenia trying to pick up the Slovene language. Every Monday we have Let’s Talk Slovene, but we’d like to introduce something else to give you an extra helping hand…

Once a month we are going to show a fantastic Slovene film with English subtitles. This experience lets you hear the Slovenian language in action, while watching some of Slovenia’s most iconic movies.

This time we’re watching Ljubljana The Beloved. Whether you’re somebody trying to learn Slovene, or just a film geek who’s interested in watching a good Slovenian movie, we’d love for you to join us.

Synopsis:
“Ljubljana the beloved” is a tale about growing up in Ljubljana during adark period in its history. The main protagonist is Oton, a young boy who grows into a young man while he watches his hometown change in the period from 1934, when King Alexander is killed in France, through first the Italian and then the German occupations of the city, until the arrival of communism. Oton’s path crosses those of numerous people closely involved with the city and its life. Historical events dramatically impact the lives of Oton’s first love Marjana, the Italian officer Giorgio, who Marjana falls in love with, the prostitute Anita, the star of the nightclub The Purgatory, the bag lady Shirley, the porter Jaka, and several other characters whose lives form the mosaic of the period.

Oton’s story begins at a point when he learns the difference between men and women; the experience makes him swear eternal love to his friend Marjana. His hopes are dashed, however, when the Italian occupying forces invade Ljubljana in 1941. At that time, Oton is in grammar school. He hates the Italians and joins the underground resistance movement. Marjana slowly changes and forgets the company she used to keep. She draws away from Oton as she falls madly in love with Giorgio, an Italian officer lodging in the apartment of Oton’s parents. With time, the Italian occupying troops become increasingly brutal. The only place where nothing seems to change is the nightclub Purgatory, where both the townspeople and the Italian soldiers come to forget about the horrors of the war. The Purgatory is a reflection of the society’s degeneration and the wartime decadence.

The film is partly autobiographic and aims to portray the former life of Ljubljana that barely survives in our memories.
The film will be dedicated to the one hundred years of Slovenian film, to the sixtieth anniversary of the liberation of Ljubljana, and to the writer Rudi Šeligo.

Thank you Produkcija Ars media (www.arsmedia.si) for permission to use this film.

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins.

***

Vse več je tistih posebnežev, ki bi se radi naučili slovenskega jezika. Vsak ponedeljek se v sklopu večerov Let’s talk slovene že učimo slovensko, zdaj pa zgodbi priključujemo še filmsko umetnost.

Enkrat na mesec bomo tako predvajali klasičen slovenski film z angleškimi podnapisi.

Naš četrti film je Šanghaj, ki je sicer posnet v izvirnem romskem jeziku, vendar je vseeno zanimiv vpogled v slovenski film. Upamo da se nam pridružite!

Sinopsis:
Ljubljana je ljubljena je v osnovi pripoved o mračnem odraščanju v Ljubljani. Vodilni lik zgodbe je Oton, mlad fant, ki opazuje razvoj rodnega mesta od leta 1934, ko je bil v Franciji ubit kralj Aleksander, preko Italijanske in nato Nemške okupacije, do prihoda komunizma. Okrog Otona se vrtijo zgodbe številnih ljudi, ki so povezani z mestom in njegovim življenjem. Zgodovinska dogajanja se prepletajo z življenjem Marjane, Otonove prve ljubezni, italijanskega oficirja Giorgia, v katerega se Marjana zaljubi, prostitutke Anite, glavne atrakcije nočnega lokala Vice, klošarke Shirley, postreščka Jake in z življenjem mnogih drugih likov, ki so s svojimi zgodbami sestavni del tega zgodovinskega obdobja.

Otonova zgodba se prične s spoznanjem razlik med moškimi in ženskami in zaobljubo prijateljici Marjani, da se bosta vekomaj imela rada. Otonove želje pa se ne uresničijo, kajti italijanski okupator vdre v Ljubljano leta 1941. Oton kot gimnazijec zasovraži Italijane in se poveže z ilegalci. Marjana se spreminja in pozabi na družbo vrstnikov. Oddalji se od Otona ker jo očara nova, nora ljubezen z Giorgiom, italijanskim oficirjem, ki stanuje v stanovanju Otonovih staršev. S časom postane italijanski okupator vse nasilnejši. Le v nočnem lokalu Vice se nič ne spreminja, kajti v tem prostoru se vojaki mešajo z ljubljanskimi prebivalci in skupaj poskušajo pozabiti grozote vojne. Vice so odraz minevanja družbe in dekadence ljudi v vojnem obdobju.

Delno avtobiografski film, ima namen prikazati nekdanje življenje Ljubljane, ki ga skoraj več ne pomnimo.

Film je posvečen stoti obletnici slovenskega filma, šesdeseti obletnici osvoboditve Ljubljane ter pisatelju Rudiju Šeligu.

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.