Kako biti človek/How to be human (FEAR)


31.05.2017, 19:30

FEAR:
What’s fear currently holding you back from?

Fear is very real, despite existing nowhere but in our minds. Sometimes it’s a natural response to a threat, such as a predator or dangerous situation, and sometimes it’s completely irrational.

Has fear been useful to you? What does it feel like? And how do you deal with it?

Join the conversation on 31st May where we talk fear.

Don’t be put off by the simplicity of the title. By now you’ve probably been alive long enough to realise that being a human is anything but easy. From the crazy myriad of emotions we feel on a daily basis to the huge pressure and expectations that guide our entire lives; being a human is complicated.

Every two weeks we’ll be having a discussion that dives deeply into different aspects of our funny little human existences. This isn’t a workshop or a lecture, but a chance to share your own experience of being a human, and to hear about the way other people are experiencing life.

We’ll be talking everything from death, to love, to embarrassment, to guilt, to anxiety.

****

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins

—–

STRAH
Od česa te trenutno strah drži stran?

Strah je zelo resničen, čeprav obstaja samo v našem umu. Včasih je naraven odziv na grožnjo, kot na plenilca ali nevarno situacijo, in včasih je popolnoma neracionalen.

Je bil strah koristen zate? Kako se počutiš, ko te je strah in kako se spopasti z njim?

Pridruži se pogovoru 31. maja, kjer bomo govorili o omenjeni temi.

Naj vas preprost naslov ne zavede!
Zagotovo ste tudi sami že velikokrat spoznali, da je biti človek, vse prej kot enostavno. Vsak dan se soočamo s številnimi čustvi in smo deležni neštetih obremenitev in pričakovanj, ki usmerjajo naša življenja. To dokazuje, da je človeško življenje lahko zelo zapleteno.

Vsaka dva tedna se bomo skozi razpravo poglobili v različne vidike našega nenavadnega človeškega obstoja. To ni delavnica, prav tako tudi ni predavanje, ampak je priložnost za vsakega, ki si želi svoje izkušnje o življenju deliti z drugimi in izvedeti kako oni doživljajo ta svet.

Razpravljali bomo o različnih temah; o smrti, ljubezni, zadregi, občutku krivde, tesnobi…

****

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.