Kako biti človek/How to be human (SELF LOVE)


09.05.2017, 19:30

SELF LOVE:
There’s one person you will probably mistreat more than anybody else. You won’t support them, you won’t be forgiving, you’ll call them all sorts of names…

And there’s one person you’re going to spend the rest of your life with.

Actually they are the same person. They are both you.

Who teaches us to be such big critics of ourselves? Where do we learn that we’re less worthy than others of care, patience and respect. And can we break this cycle?

This time, we talk about self love. We’ll be sharing stories of our own experiences, and what impact that has had on the way we are living today.

Join the conversation at 19:30 on 9th May.

Don’t be put off by the simplicity of the title. By now you’ve probably been alive long enough to realise that being a human is anything but easy. From the crazy myriad of emotions we feel on a daily basis to the huge pressure and expectations that guide our entire lives; being a human is complicated.

Every two weeks we’ll be having a discussion that dives deeply into different aspects of our funny little human existences. This isn’t a workshop or a lecture, but a chance to share your own experience of being a human, and to hear about the way other people are experiencing life.

We’ll be talking everything from death, to love, to embarrassment, to guilt, to anxiety.

****

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins

—–

LJUBEZEN DO SAMEGA SEBE:
Najbrž je na svetu ena oseba, s katero boš ravnal slabše, kot z drugimi. Ne boš je podpiral, ji oprostil in jo oklical z različnimi imeni.

In tam je tudi oseba, s katero boš preživel celo svoje življenje.

To je ena in ista oseba. To si ti.

Kdo nas uči, da smo tako kritični do samega sebe? Kje smo se naučili, da nam je manj mar zase in da imamo manj potrpljenja ter spoštovanja do sebe? Ali lahko prekinemo ta začaran krog?

Tokrat bomo govorili o ljubezni do samega sebe. Delili bomo zgodbe svojih izkušenj in kakšen vpliv so imele te izkušnje na način življenja, v katerega živimo zdaj.

Pridruži se pogovoru v torek, 9. maja ob 19:30.

Naj vas preprost naslov ne zavede!
Zagotovo ste tudi sami že velikokrat spoznali, da je biti človek, vse prej kot enostavno. Vsak dan se soočamo s številnimi čustvi in smo deležni neštetih obremenitev in pričakovanj, ki usmerjajo naša življenja. To dokazuje, da je človeško življenje lahko zelo zapleteno.

Vsaka dva tedna se bomo skozi razpravo poglobili v različne vidike našega nenavadnega človeškega obstoja. To ni delavnica, prav tako tudi ni predavanje, ampak je priložnost za vsakega, ki si želi svoje izkušnje o življenju deliti z drugimi in izvedeti kako oni doživljajo ta svet.

Razpravljali bomo o različnih temah; o smrti, ljubezni, zadregi, občutku krivde, tesnobi…

****

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.