Kako biti človek/How to be human (LYING)


20.04.2017, 20:00

When was the last time you told a lie? Why did you do it?

Even honest and trustworthy human beings like you and I, don’t always tell the truth. But why do we have such a problem with being honest?

Our experience of lying starts when we’re just children. Adults tell us all sorts of lies to protect us. But what sort of relationship does this give us with lying?

Is it ever okay to lie? When does lying become a problem? How can you overcome lying to yourself?

At the next How To Be Human we’ll be discussing lying. Come along on 20th April at 20:00 to join the discussion.

Don’t be put off by the simplicity of the title. By now you’ve probably been alive long enough to realise that being a human is anything but easy. From the crazy myriad of emotions we feel on a daily basis to the huge pressure and expectations that guide our entire lives; being a human is complicated.

Every two weeks we’ll be having a discussion that dives deeply into different aspects of our funny little human existences. This isn’t a workshop or a lecture, but a chance to share your own experience of being a human, and to hear about the way other people are experiencing life.

We’ll be talking everything from death, to love, to embarrassment, to guilt, to anxiety.

****

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins

—–

LAGANJE
Kdaj si se nazadnje zlagal? Zakaj si to storil?

Celo povsem iskreni in zanesljivi ljudje kot sva jaz in ti ne povemo vedno po resnici. A zakaj nam je včasih tako težko nekaj odkrito povedati?

Z laganjem se prvič srečamo že v otroštvu. Da bi nas zaščitili, so se nam odrasli že takrat na različne načine lagali. Kakšen odnos si potemtakem ustvarimo do laganja?

Ali je sploh kdaj prav, da se zlažemo? Kdaj laganje postane problem? Kako se lahko premagamo, in samemu sebi ne lažemo?

Tokrat se bomo na dogodku Kako biti človek pogovarjali o laganju, zato se nam pridružite 20. aprila ob 20:00 v Ziferblatu.

Naj vas preprost naslov ne zavede!
Zagotovo ste tudi sami že velikokrat spoznali, da je biti človek, vse prej kot enostavno. Vsak dan se soočamo s številnimi čustvi in smo deležni neštetih obremenitev in pričakovanj, ki usmerjajo naša življenja. To dokazuje, da je človeško življenje lahko zelo zapleteno.

Vsaka dva tedna se bomo skozi razpravo poglobili v različne vidike našega nenavadnega človeškega obstoja. To ni delavnica, prav tako tudi ni predavanje, ampak je priložnost za vsakega, ki si želi svoje izkušnje o življenju deliti z drugimi in izvedeti kako oni doživljajo ta svet.

Razpravljali bomo o različnih temah; o smrti, ljubezni, zadregi, občutku krivde, tesnobi…

****

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.