Kako biti človek/How to be human (EMBARRASSMENT)


03.03.2017, 19:30

EMBARRASSMENT
Embarrassment could accurately be described as the feeling of wanting to disappear. We’ve all had moments like that. Something happens, usually followed by a rush of blood to our cheeks and an overwhelming self-consciousness.

Everybody’s looking at you now. Everybody’s judging you.

How do you handle this? What do you do next?

Even once the situation is over, and you’re back in the refuge of your bed in the evening, the feeling of embarrassment still haunts you. It haunts your decisions in future. It haunts your willingness to try things that you might fail. It haunts your entire life if you let it.

Join us on 3rd March at 19:30 and share your experiences with embarrassment.


Don’t be put off by the simplicity of the title. By now you’ve probably been alive long enough to realise that being a human is anything but easy. From the crazy myriad of emotions we feel on a daily basis to the huge pressure and expectations that guide our entire lives; being a human is complicated.

Every two weeks we’ll be having a discussion that dives deeply into different aspects of our funny little human existences. This isn’t a workshop or a lecture, but a chance to share your own experience of being a human, and to hear about the way other people are experiencing life.

We’ll be talking everything from death, to love, to embarrassment, to guilt, to anxiety.

****

Ziferblat is a place for socialising where you pay for time. Students are 4 cents per minute, non-students are 5 cents. Because we don’t want you to hurry, clocks for this event will stop after 60 mins

—–

ZADREGA
Zadrego bi lahko v grobem opisali kot občutek, ko si želimo preprosto izginiti. Vsi smo že kdaj imeli tak občutek. Nekaj se zgodi, lica se nam obarvajo rdeče in kar naenkrat se močno zavedamo samega sebe. Vsi se zastrmijo vate in te sodijo.

Kako pa se vi spopadate s tem? Kaj najprej storite ob zadregi?

Kljub temu, da je situacije konec in si v varnem zavetju svoje postelje, te občutek zadrege še vedno lovi. Preganja tvoje odločitve v prihodnosti. Preganja tvojo voljo, da poskusiš stvari, pri katerih bi ti lahko spodletelo. Če se mu prepustiš, te lahko preganja skozi celotno življenje.

Pridruži se nam 3. marca ob 19:30 in deli svoje izkušnje o zadregi z nami.

Naj vas preprost naslov ne zavede!
Zagotovo ste tudi sami že velikokrat spoznali, da je biti človek, vse prej kot enostavno. Vsak dan se soočamo s številnimi čustvi in smo deležni neštetih obremenitev in pričakovanj, ki usmerjajo naša življenja. To dokazuje, da je človeško življenje lahko zelo zapleteno.

Vsaka dva tedna se bomo skozi razpravo poglobili v različne vidike našega nenavadnega človeškega obstoja. To ni delavnica, prav tako tudi ni predavanje, ampak je priložnost za vsakega, ki si želi svoje izkušnje o življenju deliti z drugimi in izvedeti kako oni doživljajo ta svet.

Razpravljali bomo o različnih temah; o smrti, ljubezni, zadregi, občutku krivde, tesnobi…

****

Ziferblat je prostor za druženje, kjer se plačuje čas. Velja, da je ena minuta = 5 centov. Za študente in dijake je 1 minuta = 4 cente.
Ker ne bi radi, da se vam mudi in si želimo, da si vzamete čas, bomo ure ustavili po 60 minutah.