Ziferblatova univerza v januarju


V Ziferblatu se vsak ponedeljek ob 18. uri odvija sklop predavanj s skupnim naslovom Ziferblatova univerza. Predavali bodo profesorji različnih smeri, vse od psihologije, medicine, primerjalne književnosti, arhitekture, geografije, biologije … S tem projektom si želimo širiti znanje, ki presega samo strogo usmerjena področja študija posameznikov. Cilj predavanj je številne teme, ki v pogledih nekaterih veljajo kot nezanimive, spremenimo v nekaj, kar nam v življenju lahko koristi.

12.1.2015 – Nevarne snovi v delovnem in bivalnem okolju (dr. Mirko Bizjak)

V tokratnem predavanju bomo raziskovali kaj vse »preži« na nas v okolju, kjer se največ zadržujemo, kje moramo biti bolj pazljivi in katerih stvari nas je preveč strah. Vse to nam bo razkril dr. Mirko Bizjak, strokovnjak na področju kemije okolja.
O predavatelju:
Doc. dr. Mirko Bizjak je predavatelj na zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja obsegajo, fizikalno kemijo, okoljsko analitiko in atmosfersko kemijo. V njegovo strokovno področje spada tudi implementacija evropskih direktiv in nacionalne zakonodaje na področju tekočih goriv, biogoriv in obnovljivih goriv za pogon motornih vozil ter na področju hlapnih organskih substanc. Poleg profesorskega poklica opravlja tudi delo okoljskega inženirja na Agenciji RS za okolje (ARSO) ter je del raziskovalne skupine za biomedicinske raziskave na Zdravstveni fakulteti.