Pesem z mize


Hvala anonimnemu pesniku za tole stvaritev, ki je ležala polna pomenjljivih besed na eni od naših miz.

Objeti v čas,
strune napete!
Rime izpete in klobuku: OBUTI!

je korak, je možnost ….
neskončnost in želja po orožju;
srčne selitve in polje makovih dimenzij,
poguba in izguba.